Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Β Εκπαιδευτικής Περιόδου