Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Αρχειακό Φωτογραφικό Υλικό

Αξιωματικοί σπουδαστές το έτος 1979
Επίσκεψη Αξκών σπουδαστών στο φράγμα του Αλφειού ποταμού το 1980
Επίσκεψη Αξκών σπουδαστών στο υπό κατασκευή Ολυμπιακό Στάδιο το έτος 1982
Επίσκεψη Αξκών σπουδαστών στο φράγμα του Μόρνου το έτος 1983
Επίσκεψη Αξκών σπουδαστών στο υδροηλεκτρικό φράγμα του Αχελώου ποταμού το έτος 1983