Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Εισαγωγικές Εξετάσεις

1. Οι εισαγωγικές εξετάσεις προκηρύσσονται κάθε χρόνο, κατόπιν δγής του ΓΕΣ και διεξάγονται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε χώρο που καθορίζεται από τη δγή διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Αξκοί Μηχανικού απόφοιτοι της ΣΣΕ και Μηχανικοί Αξκοί του Π.Ν απόφοιτοι της ΣΝΔ, που διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

α. Τα προβλεπόμενα από το νόμο που ισχύει κάθε φορά «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ενόπλων Δυνάμεων» για προαγωγή στο βαθμό που φέρουν.

β. Έχουν βαθμό Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγματάρχη για το ΣΞ ή αντίστοιχο βαθμό για τους λοιπούς κλάδους κατά το έτος έναρξης της φοίτησης.

γ. Να έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο για το βαθμό τους χρόνο διοικήσεως μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση να εναπομένει, μετά την αποφοίτηση, ικανός χρόνος για την απόκτηση αυτού (ολόκληρος ή συμπλήρωση)

3. Ο αριθμός των Αξκών που πρέπει να εισαχθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 14 για τους Αξκούς του Μηχανικού, τον αριθμό 2 για τους Αξκούς Μηχανικούς του Π.Ν και τον αριθμό 2 για τυχόν αλλοδαπούς Αξκούς.

4. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα:

α. Μαθηματική Ανάλυση

β. Αναλυτική Γεωμετρία

γ. Φυσική

δ. Μηχανική

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε 4 συνεχείς ημέρες και διατίθεται μία ημέρα για κάθε μάθημα.