Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Αποστολή

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή Ανώτατης επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης στους Αξιωματικούς Μηχανικού του Στρατού Ξηράς και τεχνικούς Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) προκειμένου να καταστούν ικανοί να:

1. Συντάσσουν μελέτες στρατιωτικών έργων.

2. Επιβλέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων.

3. Επιβλέπουν τη συντήρηση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων.