Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Α Εκπαιδευτικής Περιόδου