Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Επίσκεψη της Ιης τάξης στις εργασίες αντιστήριξης πρανών σε κατολίσθηση στην περιοχή της Μαλακάσας

Την 28 Νοε 23 οι σπουδαστές της Ιης τάξης συνοδευόμενοι από τον Διοικητή της Σχολής και τους καθηγητές κκ Λουπασάκη Κωνσταντίνο και Κάβουρα Αικατερίνη-Παρασκευή επισκέφθηκαν την Μαλακάσα στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνικής Γεωλογίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εργασίες αντιστήριξης πρανών σε κατολίσθηση που πραγματοποιούνται στην περιοχή.