Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Εκπαιδευτικές επισκέψειςΕκπαιδευτική επίσκεψη στην κατολίσθηση της Μαλακάσας
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην κατολίσθηση της Μαλακάσας
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σήραγγα στην περιοχή Αιγίου
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σήραγγα στην περιοχή Αιγίου
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε σήραγγα στην περιοχή Αιγίου
Εκπαιδευτική επίσκεψη σε γέφυρα στην περιοχή Αιγίου