Χαρακτηριστικές Διπλωματικές Εργασίες

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon (1) Θεωρίες κάμψης, διάτμησης και στρέψης δοκού. Μετάδοση της στρέβλωσης.1.2 MB
PDF icon (2) Διερεύνηση της μεταβολής του προϋπολογισμού κατασκευής οδικού έργου στα διάφορα στάδια της μελέτης.f4.59 MB
PDF icon (3) Έλεγχος – εκτίμηση βλαβών – προτάσεις επισκευής φέροντος οργανισμού στο πρώην κτίριο Κ.Ε.Τ.Ε.Σ.3.03 MB
PDF icon (4) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.2.89 MB
PDF icon (5) Μελέτη μεταλλικού υποστέγου συντήρησης με γερανογέφυρα 20 τον.7.97 MB
PDF icon (6) Διερεύνηση διαπλάτυνσης οδών.pdf2.82 MB
PDF icon 7_ Διερεύνηση επάρκειας εθνικών οδηγιών σχεδιασμού οδών (ΟΜΟΕ-Χ) __0.pdf2.26 MB
PDF icon (8) Διερεύνηση θεμάτων οδικής ασφάλειας στην αττική οδό.pdf2.94 MB
PDF icon (9) Μελέτη δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κορωνίδας Νάξου.pdf7.23 MB
PDF icon (10) Μελέτη κατασκευής υποστέγου αρμάτων.pdf3.13 MB
PDF icon (11) Μελέτη μεθόδων οπτικής επισκόπησης επιφανειακής κατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.pdf8.85 MB
PDF icon (12) Μελέτη στρατιωτικής σκηνής μεταβαλλόμενων διαστάσεων.pdf3.3 MB
PDF icon (13) Μελέτη τοποθέτησης φωτοβολταικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και εγκατάστασης ανακύκλωσης γκρί νερών.pdf2.3 MB
PDF icon (14) Μελέτη υποστέγου οχημάτων απο σιδηροτροχιές.pdf3.25 MB
PDF icon (15) Μητρωική Ανάλυση Φορέων με Επιρροή Στρέβλωσης.pdf8.6 MB
PDF icon (16) Πρότυπα πρόβλεψης λειτουργικής κατάστασης οδοστρωμάτων pdf2.69 MB
PDF icon (17) Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με κατακόρυφους έκκεντρους συνδέσμους.pdf3.09 MB
PDF icon (18) Σχεδιασμός μεταλλικού κτιρίου με κατακόρυφους χιαστί συνδέσμους.pdf3.21 MB
PDF icon (19) Το Οχυρό της Ραφήνας .pdf6.44 MB
PDF icon (20) Αποτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γέφυρας Bailey.pdf5.53 MB
PDF icon (21) ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΜΟΣ ΣΕ ΣΙΓΜΟΕΙΔΕΙΣ.pdf7.04 MB
PDF icon (22) ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf6.08 MB
PDF icon (23) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf7.27 MB
PDF icon (24) Μέθοδοι διάνοιξης υπόγειων ανοιγμάτων κάτω απο οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.pdf6.02 MB
PDF icon (25) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf2.95 MB
PDF icon (26) Μελέτη υπόστεγου στάθμευσης τεσσάρων (4) θέσεων αρμάτων μάχης.pdf11.2 MB
PDF icon (27) Διερεύνηση ασφάλειας ως προς την κίνηση στρατιωτικών οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους.pdf5.47 MB
PDF icon (28) Συσχέτιση γωνίας τριβής εδάφους και κοκκομετρικής διαβάθμισης.pdf1.96 MB