Δραστηριότητες

Μάρτιος 16, 2018

Αγιασμός στη ΣΤΕΑΜΧ

Μάρτιος 16, 2018

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Μάρτιος 15, 2018

Τελετή αποφοίτησης  70ης Εκπαιδευτικής Σειράς την 31 Ιαν 2018

Μάρτιος 15, 2018

Αποφοίτηση 69ης Εκπαιδευτικής Σειράς την 31 Ιαν 2017