Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού

Τελετή αποφοίτησης 71ης Εκπαιδευτικής Σειράς

Αποφοίτηση 71ης Εκπαιδευτικής Σειράς την 31 Ιαν 2019